Frukt og grønnsaker beskytter mot lungekreft

Frukt grønnsaker mot lungekreft
Frukt og grønnsaker kan redusere risikoen for lungekreft, viser oppsummert forskning. Bilde: Wikimedia

Frukt og grønnsaker har mange kjente helsefordeler. Kunnskapsoppsummering publisert i Annals of Oncology, Oxford Journals, viser at frukt og grønnsaker også kan redusere risikoen for lungekreft med 18 %.

Lungekreft er den vanligste årsaken til kreftdød. Frukt og grønnsaker som inneholder karotenoider og andre antioksidanter har blitt antatt å redusere risikoen for lungekreft. Som en del av World Cancer Research Fund International Continuous Update Project, oppsummerte forskerne den eksisterende litteraturen ved å gjennomføre en systematisk gjennomgang og metaanalyse (studiesammenfatning) av prospektive studier.

I denne kunnskapsoppsummeringen
sammenlignet forskerne det høyeste og det laveste inntaket, samt så på hvordan risikoen for lungekreft ble endret avhengig av bestemt mengde frukt og grønnsaker deltagerne spiste.

De som spiste mest frukt og grønnsaker hadde lavere risiko for å bli rammet av lungekreft. Tallene er følgende:

  • 14 % risikoreduksjon for frukt og grønnsaker tilsammen
  • 8 % for grønnsaker
  • 18 % for frukt

Hvert 100 gram frukt man spiser per dag reduserte risikoen for å bli rammet av lungekreft med 8 %, mens hver 100 gram grønnsaker reduserte risikoen med 6 %.
Det var bevis for en ikke-lineær sammenheng mellom inntak av frukt og grønnsaker og risiko for lungekreft som viser at ingen ytterligere fordel oppnås ved å spise mer enn 400 g per dag.

Conclusions Eliminating tobacco smoking is the best strategy to prevent lung cancer. Although residual confounding by smoking cannot be ruled out, the current evidence from prospective studies is consistent with a protective role of fruit and vegetables in lung cancer aetiology.
Lenke til studien er tilgjengelig her  
Kilde:  A. R. Vieira,L. Abar, S. Vingeliene,D. S. M. Chan,D. Aune,D. Navarro-Rosenblatt,C. Stevens,D. Greenwood and T. Norat: Fruits, vegetables and lung cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol (2015) doi: 10.1093/annonc/mdv381 First published online: September 14, 2015