God beinhelse hos veganere og vegetarianere

Veganere har god benhelse
Veganere og vegetarianere har god bentetthet, viser en ny studie

De som velger å ha et vegetarisk eller vegansk kosthold ser ikke ut til å ha en redusert beintetthet sammenlignet med de som har blandet kosthold, dvs. spiser en del animalske matvarer. Dette viser resultateer av en ny studie publisert i tidsskriftet Nutrients («næringsstoffer»). Resultatene tyder på at plantebaserte kostholdsmønstre ikke er skadelige med tanke på beinhelse hos unge voksne. 

Bakgrunn for studien: Vegetarisk kosthold er assosiert med faktorer som kanskje ikke er forbundet med beinhelse, som for eksempel lav kroppsmasse og lavere inntak av protein. Plantebaserte kosttyper er dog alkaliske, noe som er en faktor som er gunstig med tanke på beinmineraltetthet (BMD).

Forskerne målte beintetthet hos 27 personer med blandet kosthold, 27 ovolakto-vegetarianere og 28 veganere. Studien varte i ett år. Deltakerne i de tre gruppene hadde samme kroppsmasseindeks og grad av fysisk aktivitet. Ingen av deltakerne røkte. Man noterte kostholdsmønstre, målte beintetthet og tok 24 timers urinprøve, og tok fastende blodprøver. Proteininntaket var ca. 30% lavere hos individer med lakto-ovovegetarisk kosthold og vegansk kosthold sammenlignet med de med kjøttbaserte kosthold (68 ± 24 69 ± 29 og 97 ± 47 g / dag henholdsvis). Proteininntaket var kun assosiert med beinmineraltetthet for de som hadde vegansk kosthold.

Les også:

Man fant ingen signifikant forskjell i beinmineralttetthet mellom gruppene. Personer med blandet kosthold hadde høyere beinmineraltetthet jo mer alkalisk urin de hadde. Veganere hadde høyere beintetthet jo mer protein de spiste.  Forskerne mener at de som spiser kjøtt bør rådes til å spise mer frukt og grønnsaker, og veganere bør rådes til å spise nok planteprotein.

«These data suggest that plant-based diets are not detrimental to bone in young adults. Moreover, diet prescriptions for bone health may vary among diet groups: increased fruit and vegetable intake for individuals with high meat intakes and increased plant protein intake for individuals who follow a vegetarian diet plan.»

Gode kilder til planteprotein er belgvekster. Nøtter, kjerner og fullkorn inneholder også en god del protein. Les også:

Kilde: Jessica R. Knurick, Carol S. Johnston, Sarah J. Wherry and Izayadeth Aguayo. Comparison of Correlates of Bone Mineral Density in Individuals Adhering to Lacto-Ovo, Vegan, or Omnivore Diets: A Cross-Sectional Investigation. Nutrients 2015, 7, 3416-3426; doi:10.3390/nu7053416

Lenke til studien er her