Frukt og grønt mot slag

Frukt og grønt forlenger livet
Frukt og grønt forlenger livet og reduserer risikoen for for tidlig død

Å spise mer frukt og grønnsaker forlenger livet og reduserer risikoen for for tidlig død, viser en studie nylig publisert i European Journal of Preventive Cardiology.
Les også:

Forskerne fulgte 19 333 mennesker i Øst-Europa i løpet av 7,1 år, analyserte deres kosthold  og samlet inn data om dødsårsaker.

De fant ut at de som spiste mer frukt og grønnsaker hadde 48% redusert risiko for å dø av hjerneslag. Røykere som spiste mer frukt og grønt reduserte sin risiko for å dø for tidlig (i løpet av oppfølgingstiden) med 30% av alle årsaker til sammen og 38% av hjerte- og karsykdommer.

«CONCLUSIONS:Our results suggest that increasing F&V intake may reduce CVD mortality in CEE and FSU, particularly among smokers and hypertensive individuals.»

Lenke til studien er her .

Stefler D, Pikhart H, Kubinova R, Pajak A, Stepaniak U, Malyutina S, Simonova G, Peasey A, Marmot MG, Bobak M, Fruit and vegetable consumption and mortality in Eastern Europe: Longitudinal results from the Health, Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern Europe study. Eur J Prev Cardiol. 2015 Apr 22. pii: 2047487315582320. [Epub ahead of print]