Frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd

En ny studie viser at frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd.
En ny studie viser at frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd

En ny studie av svenske kvinner og menn viser at frukt og grønt reduserer risikoen for hoftebrudd. Offentlige kostholdsråd anbefaler daglig inntak av fem porsjoner med frukt og grønnsaker. Om slike inntak er forbundet med en lavere risiko for hoftebrudd er per i dag uklart. Målet med studien var nettopp å undersøke en sammenheng mellom mengden av frukt og grønnsaker spist per dag og hoftebrudd. Dette ble gjort i en kohortstudie gjennomført på 40 644 menn fra the Cohort of Swedish Men (COSM) og 34 947 kvinner fra the Swedish Mammography Cohort (SMC) (totalt 75 591 deltagere) som ikke hadde hjerte-og karsykdommer og kreft og som svarte på livsstilsspørreskjema i 1997 (alder 45-83 år).

Inntak av frukt og grønnsaker (porsjoner per dag) ble vurdert ved bruk av matvarefrekvensskjema og forekomst av hoftebrudd ble hentet fra det svenske pasientregisteret (1998-2010). Det gjennomsnittlige oppfølgingstiden var 14,2 år.

En tredjedel av deltakerne rapporterte et inntak av frukt og grønnsaker på over 5 porsjoner / dag. En tredjedel hadde inntak på mellom tre og fem porsjoner per dag,  28% av deltakere på mellom en og tre porsjoner per dag. 6% av deltakere rapporterte et inntak på en eller færre porsjoner per dag.

88% høyere forekomst av hoftebrudd uten frukt og grønt

I løpet av 1.037.645 person-år observerte man 3644 hoftebrudd (2266, tilsvarende 62%, hos kvinner). Menn og kvinner som ikke spiste frukt eller grønnsaker (null inntak) hadde 88% høyere forekomst av hoftebrudd sammenlignet med dem som spiste fem porsjoner per dag. Forekomsten av hoftebrudd var gradvis lavere med høyere inntak av frukt og grønnsaker. Men mer enn fem porsjoner per dag ga ikke noe tilleggsgevinst. Lignende resultater ble observert når menn og kvinner ble analysert separat.

Frukt og grønt gir mindre hoftebrudd

Forskerne konkluderer med at det er en sammenheng mellom mengden frukt og grønnsaker spist per dag og hoftebrudd (en såkalt dose-respons sammenheng). Et inntak på under de anbefalte fem porsjonene per dag ga høyere forekomst av hoftebrudd. Inntak av frukt og grønnsaker som er større enn denne anbefalingen synes ikke å ytterligere redusere risikoen.

Kilde: Liisa Byberg, Andrea Bellavia, Nicola Orsini, Alicja Wolk, Karl Michaëlsson: Fruit and vegetable intake and risk of hip fracture: A cohort study of Swedish men and women. Journal of Bone and Mineral Research. American Society for Bone and Mineral Research. DOI: 10.1002/jbmr.2384

Lenke til studien er her