Forskning om nyrekreft og kjøtt, EPIC-studien, Rohrmann 2014

Rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for nyrekreft hos kvinner
Rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for nyrekreft hos kvinner, viser en nylig publisert studie

Rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for flere sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer, diabetes type to og tykk- og endetarmskreft. Resultatene til en nylig publiserte studie «Meat and fish consumption and the risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)» viser tydelig sammenheng mellom inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt og forekomst av nyrecellekreft (RCC – en form for nyrekreft) hos kvinner, men ikke hos menn. Biologisk forklaring for disse funnene er så langt uklart.

Nyrekreft øker i vestlige land

Fra 1953 til 2012 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blant menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd, ifølge oncolex.no

Forekomsten av nyrecellekreft varierer over hele verden, med høyere forekomst i industrialiserte land, og livsstil bidrar sannsynlig til utvikling av denne sykdommen. Studieforfatterne undersøkte om forbruk av kjøtt og fisk var knyttet til risikoen for RCC i the European Prospective Investigation til Cancer and Nutrition (EPIC). Analysen inkluderte 493 179 EPIC-deltakere, rekruttert mellom 1992 og 2000 til desember 2008. 691 tilfeller av RCC (nyrekreft) er blitt identifisert.

Kjøtt- og fiskeforbruket ble målt ved hjelp av landspesifikke verktøy for vurdering av kostholdet. Fiskespising ga ikke økt risiko for nyrekreft.

Kvinner med høyt forbruk av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt hadde henholdsvis 36 og 78 % høyere risiko for RCC. Ingen sammenheng ble påvist hos menn. For bearbeidet kjøtt var sammenhengen mellom forekomst av nyrekreft fremtredende hos premenopausale kvinner og manglet hos postmenopausale kvinner.

Les også:

Kilde: Sabine Rohrmann et al.: Meat and fish consumption and the risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). DOI: 10.1002/ijc.29236  Lenke til studien er her